33 دانستنی عجیب وغریب

آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد ؟!
آیا میدانستی که موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند ، که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند !؟
آیا میدانستی که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند ؟!
آیا میدانستی که گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه ؟!
آیا میدانستی که روباهها همه چیز را خاکستری میبینند ؟!

6. آیا میدانستی که اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند ؟!
7. آیا میدانستی که زرافه ایستاده وضع حمل می‌کند و نوزادش از فاصله 180 سانتی متری به زمین میافتد ؟!
8. آیا میدانستی که 1300 کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد ؟!
9. آیا میدانستی که رود دجله به خلیج فارس میریزد ؟!
10. آیا میدانستی که 85% گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند ؟!
11. آیا میدانستی که اولین تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسید ؟!
12. آیا میدانستی که سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرواز کند ؟!
13. آیا میدانستی که اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد ؟!
14. آیا میدانستی که قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت دید انسان است ؟!
15. آیا میدانستی که در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباریده است ؟!
16. آیا میدانستی که هر 50 ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود ؟!
17. آیا میدانستی که وزن اسکلت انسان بالغ سیزده تا پانزده کیلوگرم است ؟!
18. آیا میدانستی که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است ؟!
19. آیا میدانستی که زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند ؟!
20. آیا میدانستی که خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟!
21. آیا میدانستی که اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکیهای کره زمین زیر آب میرود ؟!
22. آیا میدانستی که کبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد میکند ؟!
23. آیا میدانستی که میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند ، برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است ؟!
24. آیا میدانستی که هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند ؟!
25. آیا میدانستی که اگر در یک سال هیچ یک از نسلهای یک جفت مگس نر و ماده از بین نروند ، حجم مگسهای متولد شده با حجم کره زمین برابر میشود ؟!
26. آیا میدانستی که رودی در کامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد ؟!
27. آیا میدانستی که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست ؟!
28. آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است ؟!
29. آیا میدانستی که شبکه چشم 135 میلیون سلول احساس دارد که مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد ؟!
30. آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد ؟!
31. آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفته است ؟!
32. آیا میدانستی که طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است ؟!
33. آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور کند ؟!