رویای فراگیری علوم و فنون در خواب به حقیقت خواهد پیوست


محققان می گویند فراگرفتن هنرهای رزمی، زبانهای مختلف و یا راندن یک هواپیما بدون اینکه فرد بیدار باشد به شیوه بارگذاری مستقیم بر روی مغز به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد.

دانشمندان دانشگاه بوستون و لابراتوارهای عصب شناسی محاسباتی ATR در کیوتو ژاپن باور دارند که در آینده فرا گرفتن یک مهارت جدید نباید دشوار تر از نشستن در برابر یک رایانه و انتظار کشیدن برای بارگذاری اطلاعات باشد.

این محققان بر روی تاثیر دستگاه fMRI در القای دانش بر روی انسان از طریق ارسال سیگنالهایی به غشای بصری مغز که می توانند الگوی فعالیت مغز را تغییر دهند، مطالعاتی گسترده انجام دادند.

محققان در کالج پزشکی بیلور نیز به تازگی دریافته اند که اگر ملکولی به نام PKR مهار شود، می تواند در مغز فعالیتهایی ایجاد کند که منجر به شکل گیری حافظه طولانی مدت در مغز بالغ شود. به علاوه این مولکول را می توان به صورت مصنوعی مسدود کرد، تا به این شکل زمینه ساخت داروهای تقویت حافظه فراهم آید. به گفته محققان این مولکول می تواند در درک چگونگی حفظ حافظه برای مدتی طولانی و همچنین خلق حافظه جدید نقشی کلیدی داشته باشد.

در این تکنیک جدید سیگنالی از هیچ دارویی استفاده نشده و فرد نیازی به بیدار بودن نخواهد داشت، تنها به این شکل الگوی فعالیت مغز فرد تغییر پیدا کرده و وی به یک ستاره فوتبال یا قهرمان شطرنج تبدیل خواهد شد. آزمایش تکنیک fMRI بر روی گروهی از داوطلبان نشان دادند گروهی که سیگنالهای مهارتی را دریافت کرده بودند نسبت به افرادی که این سیگنالها را دریافت نکرده اند، مهارتهای بیشتری را به دست آورده اند.

در فیلمهای سه گانه “ماتریکس” نیز شخصیتها به شیوه ای نسبتا مشابه، البته به واسطه اتصال مستقیم و فیزیکی به رایانه و بارگذاری اطلاعات مهارتهای جدیدی به دست می آوردند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، محققان می گویند تا روزی که انسانها واقعا بتوانند به این شیوه مهارتهای جدیدی به دست بیاورند راه زیادی باقی نمانده است و به زودی می توان بدون تحمل دشواری های همیشگی بسیاری از مهارتها را آموخت.