زندگی نامه ی آمادئو آووگادرو

آمدئو آووگادرو در 9 ژوئن سال1776 میلادی در شهر تورین ایتالیا به دنیا آمد پدرش قاضی بود و علاقه داشت تا فرزندش نیز همین رشته را ادامه دهد آووگادرودر 16 سالگی موفق به اخذ لیسانس و در 20سالگی موفق به دریافت دکترا حقوق شدولی چون علاقه ای به این رشته نداشت به ریاضیات و فیزیک روی آورد او در سن 33 سالگی به مقام استادی فیزیک کالج سلطنتیه ورچیلی در شمال ایتالیا منصوب شد او از زمره دانشمندانی بود که در دوران حیاتشان خدمات آن هارا بی ارزش می شمردند ولی پس از مرگ شهرت و معروفیتی به دست می آوردند و این گونه دانشمندان در تاریخ علم اندک نیستند او در سال 1811 فرضیه معروف مولکولیش را در یک مجله فرانسوی منتشر کرد اما این فرضیه بعد ها فراموش شد تا آن زمان دانشمندان رو شهای مختلفی را برای اندازه گیری مولکول های گاز به کار می بردند اما آووگادرو ثابت کرد که تعداد ذرات موجود در واحد حجم کلیه گاز ها در دما و فشار معین مقداری ثابت می باشد که امروزه این فرضیه در شیمی به نام قانون آووگادرو معروف شده است آووگادرو در مورد این قانون اظهار داشت: تعداد ذرات موجود در یک سانتیمتر اکسیژن با ئیدروژن در دمای معین یکسان است وی مخصوصا به این نکته توجه داشت که منظور از ذرات لزوما اتم های ساده نبود بلکه ممکن است مجموعه ای از اتم ها به عبارت دیگر همان باشد که اکنون مولکول نامیده می شود وی همچنین به کشف مهم دیگری نائل آمد و آن این که پس از آزماشهای «ریتر» در ده سال قبل معلوم شده بود که هر مولکول آب متشکل از دو اتم ئیدرژن و یک اتم اکسیژن است و نظر به این که وزن اکسیژن موجود در هر مولکول 8 برابر وزن هیدروژن آن بودآووگادرو نتیجه گرفت که باید وزن اتم اکسیژن 8 برابر وزن دو اتم ئیدروژن با 16 برابر وزن یک اتم ئیدرژن باشد و اینکه دالتون آن را8 برابرئیدرژن پنداشته بود خطا است به دست آمدن وزن اتمی عناصر کاری بس حیرت انگیز بود و گرچه این امر نسبی بودیعنی وزن اتمی عناصر را نسبت به وزن اتمی ئیدروژن مقایسه می کردند با این حال این امر در نظر دانش پژوهان عصر شگفتی و اعجاب فوق العاده همراه گردیدو عجیب تر آنکه نظریات آووگادرو فراموش شد و دالتون نیز آنرا رد کرد.مقاله ای در سال 1811 آووگارو تحت عنوان فرضیه مولکولی ارائه داده بود دراین مقاله مولکول را معرفی کرده بود به دست فراموشی سپرده شد اما سال ها بعد با تلاش کانیزارو شیمی دان ایتالیایی نظریه مولکولی آووگادرو به اثبات رسید و با سرسختی تمام به دفاع از آن پرداخت و پرده های ابهام را بر طرف ساخت ولی در این زمان نیم قرن از عرضه شدن فرضیه آووگادرو گذشته بود و این دانشمند بزرگ چشم از جهان فرو بسته بود آووگادرو در سال1856میلادی از دنیا رفت در حالی که دنیای علم آن روز به نبوغ این دانشمند پی نبرد .