نسبت بین فلسفه و آموختن جهان حقیقی
مانند نسبت بین استمناء و همخوابگی است!

کارل مارکس

سرمایه داری خطر بزرگی ست که خلاقیت و نیروی عظیم کار را تبدیل به پول میکند و اکثریت انسان ها را تبدیل به بردگان مزد میکند،سرمایه داری عامل ایجاد طبقات اجتماعی بوده و بی شک تاثیر بسزایی در شکل گیری تبعیض و نابرابری ها دارد و تنها قدرتی که میتواند این تشکل قدرتمند سرمایه داری را به زیر بکشد و انسانیت را دوباره به انسان برگرداند هم پیمان شدن و مبارزه طبقه کارگر است تا بتواند دست طبقه سرمایه دار را از اقتصاد و سیاست کوتاه کرده و اختیار را به انسان برگرداند

کارل مارکس

هر اندازه قدرت پول من نیرومندتر باشد من نیرومندترم. من زشت‌ام اما می‌توانم زیباترین زن را بخرم. که به این معناست که بگوییم من زشت نیستم، زیرا تاثیر زشتی و قدرت مشمئز کننده‌اش را پول من از میان بر می‌دارد. من رذل و بی‌شرف و بی‌وجدان و حقه‌ باز و ابله‌ام اما پول محترم است و بنابراین دارنده‌اش نیز محترم است. به علاوه، پول مرا از هچل حقه‌باز بودن نجات می‌دهد و بنابراین فرض گرفته می‌شود که من صدیق و صمیمی‌ام. پول وفاداری را به خیانت، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به رذالت، رذالت را به فضیلت، بنده را به ارباب ، ارباب را به بنده، یاوه را به عقل و عقل را به یاوه بدل می‌کند

کارل مارکس

انسان موجود عجیبی ست.
اگر به او بگویی در آسمان خدا یکصد میلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد.
بی چون و چرا میپذیرد.
ولی اگر در پارکی ببیند که روی نیمکتی نوشته اند رنگی نشوید.
بیدرنگ انگشت بر آن میکشد تا مطمئن شود.
فردریش نیچه

من میتوانم با شک،ندانستن و مطمئن نبودن زندگی کنم.بنظر من این بسیار جالب تر است که نادانسته زندگی کنیم تا اینکه جوابهایی داشته باشیم که احتمالا غلط هستند.من جوابهای تقریبی و اعتقادات احتمالی در درجات مختلف اطمینان،در مورد چیزهای مختلف دارم.ولی من صد درصد در مورد چیزی مطمئن نیستم و خیلی چیزها هم هستند که من هیچ چیز راجع به آنها نمیدانم.مثلا اینکه آیا این معنی میدهد که بپرسیم چرا ما اینجا هستیم و اینکه معنی این سوال چیست.من در موردش فکر میکنم ولی اگر جواب را پیدا نکردم سراغ چیز دیگری میروم.ولی من نباید حتما جواب آنرا بدانم و از ندانستن نمیترسم،از گم شدن در دنیای پر رمز و راز بدون هیچ هدفی-که احتمالا اینگونه است تا جایی که میتوانم بگویم-این من را نمی ترساند.

ریچارد فاینمن